Aohua Endoscopy Co. Ltd. е световно известна фирма за медицинска ендоскопска апаратура, създадена през 1994 г. Продуктите включват ендоскопия видео системи, периферно оборудване за ендоскопия, апаратура за ендоскопска диагностика и др. Търговска мрежа обхващаща повече от 80 страни и региони в света.

Към днешна дата повече от 10 000 болници по света използват ендоскопско оборудване Aohua. Aohua предоставя цялостни решения и услуги за крайните потребители ендоскопска апаратура и консумативи за неизвазивна диагностика и лечение по цялото протежение на храносмилателния тракт. Широка гама допълнителни аксесоари за ендоскопия.

Инфинита с гордост представлява Aohua в България, предлагайки ендоскопични системи както за хуманен, така и за ветеринарен пазар.

BOEC