Ехокардиография за ветеринарни лекари

Билетите за това събитие са разпродадени
За обучението

Ехокардиографията е "златен стандарт" за оценка функцията и морфологията на миокарда и е незаменим метод в диагностиката на вродени и придобити сърдечно-съдови заболявания. По време на теоретичната част ще се запознаем с:
 Физика на ултразвуковото изследване – кратък преговор
 Артефакти; как да ги разпознаем, избегнем, използваме
 Нормалната ехокардиографска находка – 2 D B - mode , десностранни срезове
 Най-често срещаните придобити кардиологични патологии – разпознаване, оценка и описание на базата на 2 D B - mode , M - mode , Color Doppler - mode
 Запознаване с някои вродени патологии – PDA , PS , VSD

През втория ден ще има практика с реални пациенти, където всеки участник ще има възможност 
да направи сканиране на реални пациенти в малки групи с инструктор. В края на курса ще отделим време на обсъждане на клинични случаи.

ЛЕКТОР
д-р Ранко Георгиев


д-р Ранко Георгиев

Централна ветеринарна клиника

Д-р Ранко Георгиев завършва Тракийския университет през 1998 г. Управител е на ЦВК от найното създаване и е водещ лекар там.  Има професионален интерес, редица специализации и богат клиничен опит в областта на Кардиология и Образна диагностика. 

ЛЕКТОР
д-р Христина Шукерова


д-р Христина Шукерова

Централна ветеринарна клиника

Д-р Шукерова е главен лекар в Централна ветеринарна клиника с профил Вътрешни болести, Кардиология, Ехография и Ехокардиография. От 2011 до 2022 посещава множество стажове, конгреси и практически обучения - основно в областта на Образна Диагностика и Кардиология, като след 2012 е и инструктор в повечето от тях. Съорганизатор във всички конгреси на БАВК през годините.

ЛЕКТОР
д-р Тодор Калинов


д-р Тодор Калинов

Ветеринарен център Виталис

Д-р Калинов завършва ветеринарна медицина в Тракийски университет през 2006 г. Професионалните му интереси са в областта на ехографското изследване и кардиологията. Завършва различни курсове в областта на ехокардиография. Участва като лектор на различни форуми и обучителни курсове. Член е на Българската асоциация по ветеринарна кардиология.
 

ЛЕКТОР
д-р Лилия Михайлова


д-р Лилия Михайлова

Обединена ветеринарна клиника

Д-р Михайлова се дипломира се като ветеринарен лекар през 2002 година в Лесотехнически Университет. Член е на Британската асоциация на ветеринарните лекари (RCVS) и един от съоснователите на Българската асоциация по ветеринарна кардиология в България ( БАВК ). Има интереси в областта на кардиологията, респираторните заболявания, ендоскопия и лапароскопия, мекотъканна хирургия и гръдна хирургия, екзотични животни. Работи основно в България и Англия.

ЛЕКТОР
д-р Стоян Николов

д-р Стоян Николов

Ветеринарна клиника Анимо

Д-р Николов е дипломиран ветеринарен лекар, завършил Тракийския университет в Стара Загора през 1997 г. Член на Британската Ветеринарна Асоциация за Медицина на Дребните Животни (BSAVA). Основна насоченост има към анестезиологията, кардиологията, хирургията и вътрешните болести при кучето и котката, заболявания и терапия при екзотичните животни, хранене, развъждане и т.н. Той е един от основателите и активен член на Българската Асоциация за Ветеринарна Кардиология - БАВК.


28 октомври 2023 (събота)

08:00 - 08:30  Регистрация
08:30 - 09:30  Физични характеристики на звука; Артефакти при изследването  (д-р Р. Георгиев)
Основни свойства на медицинския ултразвук, приложения, апаратура и технически изисквания
Полезни и вредни артефакти по време на изследването
Съвети за правилна работа и получаване на диагностични срезове
09:35 - 11:00  Изследване на сърцето в B-mode, десностранни срезове (д-р Р. Георгиев)
Принципи на работа, позиция на пациента и техника на изследване
Надлъжни срезове – получаване, норма и субективна оценка
Напречни срезове – получаване, норма и субективна оценка
11:00 - 11:30  Кафе пауза
11:30 - 13:00  Изследване на сърцето в M-mode, основни параметри (д-р Хр. Шукерова)
Къде и как да измерваме
Артефакти и техники за тяхното избягване
Нормални стойности и очаквани трудности преди оценка за функция (д-р Р. Георгиев) 
13:00 - 14:00  Обедна почивка
14:00 - 15:30  Практична част, първа сесия
Работа с инструктор в малки групи
Сканиране в дясна парастернална позиция
15:30 - 16:00 Кафе пауза
16:00 - 17:30 Практична част, втора сесия 
Работа с инструктор в малки групи
Сканиране в дясна парастернална позиция – M-mode


29 октомври 2023 (неделя)

08:00 - 08:30 Small talk
08:30 - 10:00  Оценка - морфология/функция на сърцето; B-mode и M-mode (д-р Р. Георгиев)
Оценка на базата на B-mode срезове; стандартни измервания; интерпретация
Как да свържем измерванията в M-mode с клиничната картина
Основните срезове от ляво – надлъжни и напречни
10.05 - 11.00  Често срещани придобити сърдечни патологии - находка (д-р Хр. Шукерова)
Находка и оценка при дегенеративно заболяване на клапите - MMVD
DCM при едрите породи и HCM при котките
Дирофилариоза, тумори на сърцето, перикардиален излив – находка
11:00 - 11:30  Кафе пауза
11:30 - 13:00  Често срещани вродени сърдечни патологии - находка (д-р Т. Калинов)
Честите находки и тяхното значение – PDA, PS и SAS
Вродени заболявания при котките – VSD, ASD
По-редки находки; как да се ориентираме когато е по-сложно?
13:00 - 14:00  Обедна почивка
14:00 - 15:30  Практична част, първа сесия 
Работа с инструктор в малки групи
Сканиране в дясна парастернална позиция; B-mode и M-mode
15:30 - 16:00 Кафе пауза
16:00 - 17:30  Практична част, втора сесия
Работа с инструктор в малки групи
Сканиране в лява парастернална позиция; B-mode


Няма налични места за този курс.

Дата и час
събота
28 октомври 2023 г.
Начало 8:30
неделя
29 октомври 2023 г.
Край- 17:30 Europe/Sofia
Местонахождение

Инфинита ООД

гр. София, ул. Генерал Александър Суворов № 127
гр. София 1618
България
+359 700 20 640
+359 878 737 833
office@infinita.ltd
Вижте на карта
Организатор

Инфинита ООД

+359 700 20 640
+359 878 737 833
office@infinita.ltd
СПОДЕЛИ

Разберете какво виждат и казват хората за това събитие и се присъединете към разговора.

BOEC